geavanceerde camerasystemen

ELEKTRIFICATIE VRAAGT OM BRANDDETECTIE MET GEAVANCEERDE BRANDDETECTIESYSTEMEN

Nederland en de landen om ons heen elektrificeren in hoog tempo. Niet alleen ons wagenpark wordt elektrisch, maar steeds vaker worden ook busjes en zware bouwmachines, zoals hijskranen, betonmixers, graafmachines en sloopkranen elektrisch aangedreven. Met het oog op duurzaamheid is dat zonder meer goed nieuws. Maar tegelijk vraagt het door de grootschalige toepassing van lithium accu’s ook om nieuwe branddetectie systemen. Ook branddetectie wetgeving vereist dit.

CONVENTIONELE BRANDDETECTIE SYSTEMEN

Steeds vaker krijgen wij van klanten de vraag om de brandveiligheid van bedrijfspanden, opslaglocaties, logistieke centra en parkeergarages te verzorgen. Waar voorheen nog werd gewerkt met al dan niet geavanceerde rook- en brandmelders en conventionele branddetectie systemen, zoals een NEN2535 aspiratiesysteem, is er tegenwoordig veel meer nodig om een brandveilige opslag te realiseren. Zeker als het gaat om de opslag van elektrisch aangedreven voertuigen en machines, maar ook andere brandgevaarlijke spullen, in hoge opslagloodsen.

SNELLE BRANDDETECTIE VIA WARMTE

Met de huidige detectiesystemen is een supersnelle detectie van warmte, vlammen en/of rook mogelijk. Er hoeft niet meer gewacht te worden tot er daadwerkelijk brand uitbreekt, maar zelfs een geringe temperatuurstijging kan direct worden waargenomen. Op deze wijze is er veel meer tijd beschikbaar om actie te ondernemen en is het vaak nog mogelijk om brand te voorkomen. Dat is cruciaal, want als lithium accu’s eenmaal vlamvatten, is blussen een lastige opgave.

BRANDDETECTIE MET KOPPELING NAAR VIDEOMELDKAMER

Door de koppeling met de meldkamer, die via de camerabeelden kan meekijken, is een snelle live verificatie mogelijk en kunnen hulpdiensten worden ingeschakeld als het nodig is. Ook kan er een koppeling worden gemaakt met de toegangsdeuren van een opslaglocatie, zodat voertuigen snel naar buiten kunnen worden gereden als er daadwerkelijk sprake is van brand. Ook toe toegangspoorten kunnen dan snel worden geopend.

TIJD WINNEN MET GEAVANCEERDE BRANDDETECTIE SYSTEMEN

Het winnen van tijd staat centraal bij de hedendaagse branddetectiesystemen. Hoe eerder de detectie plaatsvindt, hoe meer tijd er is om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door een brandend voertuig uit de opslaglocatie te slepen of om een eventuele evacuatie sneller te kunnen starten. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat er door de huidige manier van beveiliging ook vrijwel geen valse meldingen meer voorkomen. Bovendien voldoet u aan de actuele branddetectie wetgeving.

MEER WETEN?

De elektrificatie van ons wagenpark en van machines vraagt om nieuwe vormen van branddetectie. Met onze geavanceerde systemen kunt u veel ellende voorkomen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Overig nieuws?

TAPA. Het beveiligen van warehouses en distributiecentra
TAPA. Het beveiligen van warehouses en distributiecentra

TAPA. Het beveiligen van warehouses en distributiecentraTAPA & ZenithDe Transported Asset Protection Association (TAPA) verschaft certificeringen aan organisaties die aan TAPA´s strenge veiligheidsnormen voldoen. Uiteraard werkt Zenith Security volledig volgens...

Lees meer
Efficiënte beveiliging en beheer vanuit de cloud met Acre Security
Efficiënte beveiliging en beheer vanuit de cloud met Acre Security

Eerder dit jaar ontvingen wij de Sales Award 2022 van Acre Security vanwege de uitstekende groei die we in 2022 en nog steeds doormaken met het door SmartSD vertegenwoordigde Acre Security. In Nederland zijn we zelfs de snelst groeiende integrator met Acre Security-producten. Ze sluiten dan ook heel goed aan bij ons klantenportfolio, waarin zich steeds meer logistieke centra en (grootwinkel)bedrijven bevinden met vestigingen in Nederland en vaak ook in andere EU-landen. Betrouwbare beveiliging en efficiënt beheer vanuit de cloud zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

Lees meer
Transaction trackers en BI als effectief instrument tegen inkomstenderving
Transaction trackers en BI als effectief instrument tegen inkomstenderving

Voorraadtekorten en daarmee inkomstenderving zijn aan de orde van de dag in winkelbedrijven, magazijnen en e-commercecentra. Creatieve bedenksels van klanten en medewerkers, maar ook (tel)fouten) kunnen hieraan ten grondslag liggen. Allerlei – vaak onterechte – claims over onvolledige of niet correcte leveringen worden uit coulance gehonoreerd, omdat er geen sluitend bewijsmateriaal voorhanden is om het tegendeel te bewijzen. Met intelligente transaction trackers en Business Intelligence-software kunnen we dit probleem doelgericht oplossen.

Lees meer