ELEKTRIFICATIE VRAAGT OM BRANDDETECTIE MET GEAVANCEERDE BRANDDETECTIESYSTEMEN

Nederland en de landen om ons heen elektrificeren in hoog tempo. Niet alleen ons wagenpark wordt elektrisch, maar steeds vaker worden ook busjes en zware bouwmachines, zoals hijskranen, betonmixers, graafmachines en sloopkranen elektrisch aangedreven. Met het oog op duurzaamheid is dat zonder meer goed nieuws. Maar tegelijk vraagt het door de grootschalige toepassing van lithium accu’s ook om nieuwe branddetectie systemen. Ook branddetectie wetgeving vereist dit.

CONVENTIONELE BRANDDETECTIE SYSTEMEN

Steeds vaker krijgen wij van klanten de vraag om de brandveiligheid van bedrijfspanden, opslaglocaties, logistieke centra en parkeergarages te verzorgen. Waar voorheen nog werd gewerkt met al dan niet geavanceerde rook- en brandmelders en conventionele branddetectie systemen, zoals een NEN2535 aspiratiesysteem, is er tegenwoordig veel meer nodig om een brandveilige opslag te realiseren. Zeker als het gaat om de opslag van elektrisch aangedreven voertuigen en machines, maar ook andere brandgevaarlijke spullen, in hoge opslagloodsen.

SNELLE BRANDDETECTIE VIA WARMTE

Met de huidige detectiesystemen is een supersnelle detectie van warmte, vlammen en/of rook mogelijk. Er hoeft niet meer gewacht te worden tot er daadwerkelijk brand uitbreekt, maar zelfs een geringe temperatuurstijging kan direct worden waargenomen. Op deze wijze is er veel meer tijd beschikbaar om actie te ondernemen en is het vaak nog mogelijk om brand te voorkomen. Dat is cruciaal, want als lithium accu’s eenmaal vlamvatten, is blussen een lastige opgave.

BRANDDETECTIE MET KOPPELING NAAR VIDEOMELDKAMER

Door de koppeling met de meldkamer, die via de camerabeelden kan meekijken, is een snelle live verificatie mogelijk en kunnen hulpdiensten worden ingeschakeld als het nodig is. Ook kan er een koppeling worden gemaakt met de toegangsdeuren van een opslaglocatie, zodat voertuigen snel naar buiten kunnen worden gereden als er daadwerkelijk sprake is van brand. Ook toe toegangspoorten kunnen dan snel worden geopend.

TIJD WINNEN MET GEAVANCEERDE BRANDDETECTIE SYSTEMEN

Het winnen van tijd staat centraal bij de hedendaagse branddetectiesystemen. Hoe eerder de detectie plaatsvindt, hoe meer tijd er is om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld door een brandend voertuig uit de opslaglocatie te slepen of om een eventuele evacuatie sneller te kunnen starten. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat er door de huidige manier van beveiliging ook vrijwel geen valse meldingen meer voorkomen. Bovendien voldoet u aan de actuele branddetectie wetgeving.

MEER WETEN?

De elektrificatie van ons wagenpark en van machines vraagt om nieuwe vormen van branddetectie. Met onze geavanceerde systemen kunt u veel ellende voorkomen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Overig nieuws?

VERBORGEN CAMERA’S OP DE WERKVLOER; WAT MAG ER WEL EN WAT NIET?

VERBORGEN CAMERA’S OP DE WERKVLOER; WAT MAG ER WEL EN WAT NIET?

Veel bedrijven maken gebruik van camera’s, meestal ter voorkoming van diefstal of ter bescherming van medewerkers en bezoekers. In uitzonderlijke gevallen wordt een verborgen camera gebruikt. Dat kan heel effectief zijn. Maar het is wel zaak om zorgvuldig te werk te gaan en de wet- en regelgeving strikt toe te passen. De Nederlandse wet stelt immers dat iedereen recht heeft op privacy, ook op de werkvloer!

Lees meer