algemene voorwaarden Zenith

Algemene voorwaarden en leveringscondities

Op al onze offertes, overeenkomsten en transacties zijn de algemene voorwaarden en leveringscondities van toepassing, zoals gedeponeerd bij de respectievelijke Kamer van Koophandels. Hierover vindt u de betreffende inschrijvingen:

Zenith Nederland BV, KvK-nr. 80661556
Zenith Security BV, KvK-nr. 34124475
Zenith Recherche BV, KvK-nr. 39068754
Zenith HQ BV, KvK-nr. 82279950