algemene voorwaarden Zenith

Algemene voorwaarden en leveringscondities

Op al onze offertes, overeenkomsten en transacties zijn de algemene voorwaarden en leveringscondities van toepassing, zoals gedeponeerd bij de respectievelijke Kamer van Koophandels. 

Download hier de algemene voorwaarden van Zenith Security BV