Remote open- en sluitbegeleiding

Op afstand mee laten kijken tijdens de opening/sluiting
Veilig openen en sluiten
De beveiliging van medewerkers tijdens het openen en sluiten van een winkel- of kantoorlocatie kan heel efficiënt plaatsvinden, dankzij remote open- en sluitbegeleiding. Door een videobewakingssysteem te koppelen aan een particuliere alarmcentrale (PAC) of eigen meldkamer, kijkt er een operator op afstand mee om te beoordelen op of de omgeving veilig is voor en tijdens de opening/sluiting van de locatie.

Nog efficiënter: activatie door geofencing

Remote open- en sluitbegeleiding betekent een enorme efficiencyslag voor bedrijven. De fysieke aanwezigheid van begeleiders is immers niet meer noodzakelijk bij openen en sluiten. Om het proces nóg efficiënter te maken, kunt u kiezen voor onze geofencing-oplossing. Hiermee wordt een groot deel van het open- en sluitproces geautomatiseerd en is telefonisch contact vrijwel niet nodig. Dat scheelt veel tijd en kosten en verhoogt de veiligheid. Het laagdrempelige systeem is bovendien voor meerdere vestigingen bruikbaar.

Zo werkt het

Veilig openen en sluiten
Zodra een geautoriseerde medewerker in de buurt van de vestiging is, verstuurt een app op zijn smartphone automatisch een bericht naar de PAC of eigen meldkamer. De operator ziet nu direct de live-beelden via het videobewakingssysteem en beoordeelt of de locatie veilig is. Het alarm wordt uitgeschakeld en de medewerker ontvangt bericht dat hij de locatie kan openen. Bij het sluiten is de werkwijze vergelijkbaar. Alle medewerkers verzamelen zich bij de uitgang en er wordt een bericht verstuurd naar de PAC of meldkamer om de sluitprocedure te activeren.

Ook voor persoonsbeveiliging

Onze geofencing-oplossing voor open- en sluitbegeleiding is ook in te zetten voor persoonsbeveiliging. Als er zich een dreigende situatie voordoet op de werkvloer, kan de medewerker via de app snel een alarmbericht versturen. De centrale en collega’s in de directe omgeving ontvangen de melding, zien waar de betreffende medewerker zich bevindt en kunnen zo nodig ondersteuning bieden of hulp inroepen.

Het begint met advies

Met remote open- en sluitbegeleiding investeert u in de veiligheid van uw medewerkers en bedrijfsmiddelen. Een advies van onze technisch adviseurs is hierbij waardevol. Wij vertellen u alles over het inpassen van remote open- en sluitbegeleiding in een geïntegreerde beveiligingsoplossing en over de samenwerking met onze particuliere alarmcentrale (PAC). Ook de optimale IT-security van uw systemen nemen we graag mee in ons advies. Maak kennis met onze partners op het gebied van videotechniek/open- en sluitbegeleiding.

HOE KAN IK EDEWERKERS BEVEILIGEN BIJ DE OPENING EN SLUITING VAN ONS PAND?

Dit kan heel efficiënt gebeuren als u kiest voor remote open- en sluitbegeleiding van uw winkel- of kantoorlocatie. We koppelen uw videobewakingssysteem aan een particuliere alarmcentrale (PAC) of eigen meldkamer. Zo kan er een operator op afstand meekijken en beoordelen of de omgeving veilig is voor en tijdens de opening/sluiting. Er is dus geen fysieke aanwezigheid van beveiligingsmedewerkers meer nodig.

HOE WERKT GEOFENCING?

Met remote open- en sluitbegeleiding is er geen fysieke aanwezigheid nodig van begeleiders bij het openen en sluiten. Met onze geofencing-oplossing wordt het proces nóg efficiënter omdat we een groot deel van het open- en sluitproces automatiseren. Er is vrijwel geen telefonisch contact nodig omdat als een geautoriseerde medewerker in de buurt van de vestiging komt, een app op zijn smartphone automatisch een bericht naar de PAC of eigen meldkamer stuurt.

De operator ziet direct de live-beelden via het videobewakingssysteem en beoordeelt of de locatie veilig is. Als dat zo is, gaat het alarm uit en ontvangt de medewerker een app dat hij de locatie kan openen. Het sluiten werkt in principe volgens dezelfde werkwijze.

WAT IS GEOFENCING VOOR PERSOONSBEVEILIGING?

Geofencing is ook voor persoonsbeveiliging te gebruiken. Bij een dreigende situatie op de werkvloer, kan de medewerker via de app snel een alarmbericht versturen. De centrale en/of collega’s in de buurt ontvangen deze melding en kunnen snel ondersteuning bieden of hulp inroepen.