Bedrijfsrecherche

Kennis, advies én een pragmatische aanpak

Zenith Recherche staat organisaties terzijde die te maken hebben met vermoedens van fraude en/of misstanden. Wij voeren onderzoek uit en verzamelen juridisch bewijs. Geen lange, bureaucratische trajecten, maar waardevolle kennis, advies én een pragmatische aanpak. Daarnaast leveren wij advies en training op diverse gebieden.

Persoonlijke aanpak

Bij fraude of misstanden is snel en adequaat actie ondernemen cruciaal. Daarom arrangeren wij binnen één of twee werkdagen een afspraak om de situatie te bespreken. Wij werken met een compact en flexibel team, zonder overbodige (kostbare) managementlagen. Opdrachtgevers praten bij ons met de onderzoekers zelf. Indien nodig schakelen we externe professionals uit ons netwerk bij.

Snelheid, zorgvuldigheid en samenwerking

Snelheid en zorgvuldigheid zijn essentieel om te komen tot een sterke zaak. Wij voeren altijd een proportioneel onderzoek uit, maar niet voordat wij uitgebreid met onze opdrachtgever in gesprek gaan. Samen kijken wij naar de signalen en bepalen we of er sprake is van een gerechtvaardigd belang om een onderzoek uit te voeren. Opdrachtgevers weten snel waar ze aan toe zijn en samen nemen we de juiste maatregelen.

VERGUNNINGEN, WETTELIJKE KADERS EN KLACHTENREGELING

Bedrijfsrecherche

Zenith Recherche beschikt over alle benodigde vergunningen en werkt altijd conform de geldende wet- en regelgeving. Onze ISO 27001-certificering garandeert de vertrouwelijkheid van gegevens. Conform artikel 18 lid 1 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus beschikken wij over een klachtenregeling. Deze kunt u per e-mail bij ons opvragen.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Zenith Recherche is u graag van dienst met:
Bedrijfsrecherche

Recherche­diensten

Onze recherchediensten richten zich op onderzoek naar fraude en misstanden op de werk- of winkelvloer

Bedrijfsrecherche

Advies & training

Wij staan u terzijde met het maken van een beveiligingsplan, met waardevol advies en met praktische preventietrainingen.