Bedrijfsrecherche

Kennis, advies én een pragmatische aanpak

Zenith Recherche staat organisaties terzijde die te maken hebben met vermoedens van fraude en/of misstanden. Wij voeren onderzoek uit en verzamelen juridisch bewijs. Geen lange, bureaucratische trajecten, maar waardevolle kennis, advies én een pragmatische aanpak. Daarnaast leveren wij advies en training op diverse gebieden.

Bedrijfsrecherche | Persoonlijke aanpak

Bij fraude of misstanden is snel en adequaat actie ondernemen cruciaal. Daarom arrangeren wij binnen één of twee werkdagen een afspraak om de situatie te bespreken. Wij werken met een compact en flexibel team, zonder overbodige (kostbare) managementlagen. Opdrachtgevers praten bij ons met de onderzoekers zelf. Indien nodig schakelen we externe professionals uit ons netwerk bij.

Snelheid, zorgvuldigheid en samenwerking

Snelheid en zorgvuldigheid zijn essentieel om te komen tot een sterke zaak. Wij voeren altijd een proportioneel onderzoek uit, maar niet voordat wij uitgebreid met onze opdrachtgever in gesprek gaan. Samen kijken wij naar de signalen en bepalen we of er sprake is van een gerechtvaardigd belang om een onderzoek uit te voeren. Opdrachtgevers weten snel waar ze aan toe zijn en samen nemen we de juiste maatregelen.

VERGUNNINGEN, WETTELIJKE KADERS EN KLACHTENREGELING

Bedrijfsrecherche

Zenith Recherche beschikt over alle benodigde vergunningen en werkt altijd conform de geldende wet- en regelgeving. Onze ISO 27001-certificering garandeert de vertrouwelijkheid van gegevens. Conform artikel 18 lid 1 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus beschikken wij over een klachtenregeling. Deze kunt u per e-mail bij ons opvragen.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Zenith Bedrijfsrecherche is u graag van dienst met:

Bedrijfsrecherche

Recherche­diensten

Onze recherchediensten richten zich op onderzoek naar fraude en misstanden op de werk- of winkelvloer

Bedrijfsrecherche

Advies & training

Wij staan u terzijde met het maken van een beveiligingsplan, met waardevol advies en met praktische preventietrainingen.

Wat is bedrijfsrecherche?

Bedrijfsrecherche is een vorm van onderzoek die wordt ingezet om bedrijven te helpen bij het opsporen van fraude, diefstal, verduistering, onrechtmatig gedrag of andere vormen van misstanden binnen de organisatie. Het doel van bedrijfsrecherche is om de integriteit en veiligheid van het bedrijf te waarborgen en om eventuele schade te beperken.

Wat is een bedrijfsrechercheur?

Bedrijfsrechercheurs zijn professionals die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van onderzoek binnen een bedrijfsomgeving. Ze maken gebruik van verschillende technieken en methoden, zoals het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van getuigen, het observeren van verdachte activiteiten en het analyseren van financiële gegevens.

 

Het takenpakket van bedrijfsrechercheurs kan variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van het bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om interne diefstal op te sporen, om fraude bij werknemers te onderzoeken, onderzoeken naar (onrechtmatig) ziekteverzuim, of om achtergrondchecks uit te voeren bij sollicitanten om bedrijfsgeheimen te beschermen.

 

Het is belangrijk op te merken dat een recherchebureau, zoals Zenith Recherche, dient te beschikken over een vergunning die door het Ministerie van Justitie is uitgegeven, en dat bedrijfsrechercheurs dienen te beschikken over een speciale licentie. Additioneel is een rechercheur gebonden aan wet en regelgeving en aan ethische normen. Ze moeten zorgvuldig en vertrouwelijk te werk gaan en mogen alleen legale methoden gebruiken bij hun onderzoek. Bedrijfsrecherche is dan ook een vakgebied waarin kennis van wet- en regelgeving, privacywetgeving en ethische codes van groot belang is.

Wat kost bedrijfsrecherche?
De kosten variëren naar gelang de omvang en complexiteit van het onderzoek.