(PRE-)EMPLOYMENT SCREENING

Als werkgever wilt u alleen betrouwbare medewerkers op sleutelposities, vooral als zij moeten werken met gevoelige informatie of kwetsbare systemen. Maar hoe toetst u (potentiële) medewerkers op betrouwbaarheid?
Wilt u nieuwe mensen aannemen of medewerkers promoveren voor een gevoelige functie, dan wilt u controleren of een kandidaat integer is. Dat geldt voor organisaties die werkzaam zijn in de elementaire voorzieningen zoals energie of water, maar ook voor bedrijven die bang zijn dat bedrijfsgeheimen kunnen weglekken. Een goede screening reduceert het risico van fraudezaken of datalekken. Zenith Recherche heeft een screeningsproces ontwikkeld, waarbij de integriteitsrisico’s van een kandidaat worden onderzocht en waarbij de privacy van de kandidaat is gewaarborgd.
Ons Recherchebureau onderzoekt of er integriteitsrisico’s bestaan bij de kandidaat. Vaak zetten we daarvoor een speciaal ontwikkeld computerprogramma in en gaan vervolgens met de kandidaat in gesprek om de uitkomsten te bespreken. We kijken hoe zij omgaan met dilemma’s en hun persoonlijke situatie. Wanneer een kandidaat risico’s in zijn profiel heeft op het gebied van integriteit dan is de kans op een misstand nu eenmaal groter.

MEER WETEN?

Voor meer informatie neem contact op met onze coördinator Fraude & Integriteit, Mevr. Jolanda Maliepaard via J.maliepaard@zenithrecherche.nl.