Bedrijfsfraude onderzoek

Een waterdichte zaak
bedrijfsfraude onderzoek

Een waterdichte zaak met bedrijfsfraude onderzoek

Medewerkers kunnen op vele manieren misbruik maken van het vertrouwe van
een werkgever. Het kan gaan om diefstal van geld of goederen, vernieling van bedrijfseigendommen, misbruik van bedrijfsmiddelen of het stelselmatig
en doelbewust declareren van te veel kilometers of onkosten. In deze en in
andere gevallen van (vermoede) bedrijfsfraude of misstanden maken wij er samen met onze opdrachtgever een waterdichte zaak van.

Waarom Zenith Security voor bedrijfsfraude onderzoek?

Onze toegewijde experts zijn ervaren in het identificeren, analyseren en aanpakken van diverse vormen van bedrijfsfraude. Met een diepgaande kennis van de nieuwste onderzoeksmethoden en technologieën zijn we in staat om in te grijpen en te voorkomen dat frauduleuze activiteiten uw organisatie schaden.

bedrijfsfraude onderzoek

Werkwijze bedrijfsfraude onderzoek

bedrijfsfraude onderzoek

Onze experts zijn bedreven in het identificeren van mogelijke fraude-indicatoren en het uitvoeren van onderzoek met de hoogste mate van integriteit. We houden ons aan de geldende wetten en voorschriften om ervoor te zorgen dat ons werk rechtmatig en ethisch verantwoord is. Door een combinatie van geavanceerde onderzoeksmethoden en diepgaande kennis van de juridische aspecten, zijn we in staat om een waterdichte strategie te ontwikkelen die uw organisatie beschermt en tegelijkertijd binnen de wettelijke kaders blijft.

vergunningen en onze ISO 27001-certificering

Bij Zenith Security is uw vertrouwen van het grootste belang. Onze vergunningen en certificeringen onderstrepen onze toewijding aan kwaliteit, wettelijke naleving en informatiebeveiliging. We streven ernaar om u een hoogwaardige, professionele en ethisch verantwoorde service te bieden bij elk bedrijfsfraudeonderzoek dat we uitvoeren. Onze ISO 27001-certificering garandeert de vertrouwelijkheid van gegevens.

bedrijfsfraude onderzoek
Wat is bedrijfsfraude?

Bedrijfsfraude verwijst naar misleidende, oneerlijke of illegale praktijken die binnen een organisatie worden uitgevoerd met als doel financieel gewin te behalen, vaak ten koste van de organisatie zelf, haar aandeelhouders, klanten, leveranciers of andere belanghebbenden. Bedrijfsfraude kan verschillende vormen aannemen en kan zowel door interne medewerkers als externe partijen worden gepleegd. Het gaat om het misbruiken van vertrouwen, informatie en middelen van een organisatie om persoonlijk of illegaal voordeel te behalen.

Welke bedrijfsfraudes zijn er?

Enkele voorbeelden van bedrijfsfraudes zijn:

  1. Verduistering van Geld: Een medewerker kan geld van het bedrijf verduisteren door valse transacties in te voeren, geld van klanten te ontvangen en dit niet aan te geven, of door geld van de kas of bankrekeningen van het bedrijf te nemen voor persoonlijk gebruik.
  2. Ongeoorloofde Aankopen: Een medewerker kan bedrijfsmiddelen of -fondsen misbruiken door goederen of diensten voor persoonlijk gebruik aan te schaffen en deze als legitieme zakelijke kosten te presenteren.
  3. Uitbuiten van Toegangsrechten: Medewerkers met toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie kunnen deze informatie gebruiken voor persoonlijk gewin, zoals het doorverkopen van klantgegevens aan derden of het verkrijgen van concurrentiegevoelige informatie.